پیشکسوت مدرسه رمضانی

معلم در مکتب تو همیشه شاگردم من / دور از رخ تو همیشه پر دردم من در فصل بهار و روز استاد ببین / بی نور معلم این چنین زردم من . . . اندیشه ام از تو سبز و آباد شده / از جهل و غم این فکرتم آزاد شده در مکتب پاک و..

پیشکسوت مدرسه رمضانی

مشق‌هایم را خط بزن … مرا مزن روی تخته خط بکش … گوشم را مکش مهر را در دلم جاری بکن … جریمه مکن هر چه تکلیف می‌خواهی بگیر … امتحان سخت مگیر اما اکنون .. مرا بزن … گوشم را بکش .. جریمه بکن .. امتحان سخت بگیر مرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان.

مشق‌هایم را خط بزن … مرا مزن روی تخته خط بکش … گوشم را مکش مهر را در دلم جاری بکن … جریمه مکن هر چه تکلیف می‌خواهی بگیر … امتحان سخت مگیر اما اکنون .. مرا بزن … گوشم را بکش .. جریمه بکن .. امتحان سخت بگیر مرا یک لحظه به دوران خوب..

گرامیداشت هفته معلم:گردهمایی دبیران آموزشگاه در اردوگاه ده بالا0107

به مناسبت گرامی داشت شهید والا مقام استاد مرتضی مطهری و مقام معلم، دبیران و کارمندان این آموزشگاه به اردوگاه تفریحی مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا(ع) در ده بالا دعوت شدند. در این گردهمایی از دبیران زحمت کش تقدیر بعمل آمد.

آزمون سه نما: شبیه ساز امتحان نهایی پایه دوزادهم برگزار شد

آزمون هماهنگ شبیه ساز امتحان نهایی پایه دوزادهم در روزهای چهارشنبه ششم اردیبهشت و شنبه نهم اردیبهشت ماه 1402 طبق آئین نامه و مقررات امتحانات نهایی در این آموزشگاه برگزار شد.

کسب مقام اول مسابقات ناحیه توسط دانش آموزان

دو نفر از دانش آموزان این آموزشگاه توانستند در مسابقات فرهنگی ناحیه مقام نخست را کسب نمایند.  دانش آموز شیدا بناری در رشته کلارینت و رویا کاظمی پور در رشته تنبک موفق به کسب مقام اول در سطح ناحیه شدند.