گرامیداشت هفته معلم:گردهمایی دبیران آموزشگاه در اردوگاه ده بالا0107

به مناسبت گرامی داشت شهید والا مقام استاد مرتضی مطهری و مقام معلم، دبیران و کارمندان این آموزشگاه به اردوگاه تفریحی مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا(ع) در ده بالا دعوت شدند.

در این گردهمایی از دبیران زحمت کش تقدیر بعمل آمد.