کسب مقام اول مسابقات ناحیه توسط دانش آموزان

دو نفر از دانش آموزان این آموزشگاه توانستند در مسابقات فرهنگی ناحیه مقام نخست را کسب نمایند.

 دانش آموز شیدا بناری در رشته کلارینت و رویا کاظمی پور در رشته تنبک موفق به کسب مقام اول در سطح ناحیه شدند.