برگزاری جلسات مدیریت بحران، اقدامات پیشگیرانه و پدافند غیرعامل در محل دبیرستان

برگزاری جلسات مدیریت بحران، اقدامات پیشگیرانه و پدافند غیرعامل توسط دانش آموزان و عوامل اجرایی دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت سیدالشهداء (ع)