برگزاری اولین جلسه مربیان تربیتی ناحیه دو یزد در دبیرستان دخترانه دوره دوم

اولین جلسه مربیان تربیتی ناحیه دو یزد با عنوان جلسه “مربیان همراه” در دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت سیدالشهدا(ع) برگزار شد. در این جلسه به هم افزایی و هم فکری مربیان مدارس پرداخته و در پایان به مناسبت هفته امور تربیتی شاخ گلی به مربیان همراه اهداء شد .