اخبار مدرسه

هیچ خبری یافت نشد.
اخبار مدرسه
جشن چهل و یکم
📸 گزارش تصویری
🎆 جشن چهل و یکم
📆 سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۸
👈 ویژه پایه های آمادگی تا ششم 
🔹اجرای مسابقه توسط  عمو روحانی

جشن پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)

عرض تسلیت خدمت آقای حریرفروش
اطلاعیه
فعالیت های آموزشی
فعالیت های پرورشی
فضاها و امکانات آموزشی